Menu

Olee'sKey תכשיטים

עיצוב אתר למותג תכשיטים Olee'sKey

  • תיאור:

    עיצוב אתר אינטרנט

  • לקוח:

    Olee'sKey

  • תאריך:

    2011

עיצוב אתר למותג התכשיטים Olee'sKey
האתר הוא במה לתצוגת תכשיטי המותג המצליח, אך לא רק. אביה אולייסקי בעלת המותג ביקשה ליצור אתר שהמבקר בו ירגיש מיד שהגיע ל"מקום אחר"
קונספט המפתחות והציטוטים מתוך השירים אותם ביקשה אביה לשלב באתר, המבנה והצורניות הייחודים לו תורמים יחד לאוירה המעט שונה שנוצרה
אשר אותה ביקשה להשיג.

הכנסו לאתר של Olee'sKey

עבודות דומות