Menu

הקואליציה למחזור מים אפורים בישראל

עיצוב אתר ולוגו לעמותת מחזור מים בישראל

  • תיאור:

    עיצוב אתר

  • הלקוח:

    הקואליציה למחזור מים אפורים בישראל

  • תאריך:

    2013

בקרו באתר הקואליציה למים אפורים

"הקואליציה למחזור מים אפורים בישראל", מורכבת מצוות  אנשי מקצוע; חוקרים ומדענים, מהנדסים, בכירים לשעבר במשרד הבריאות וכלכלן סביבתי – שחברו בכדי לקדם שימוש אחראי במים אפורים בישראל.
חברי העמותה פנו אלי לחידוש לוגו ועיצוב אתר שיעביר בבהירות את עיקרי המסרים של העמותה.
מטרתנו בתכנון ועיצוב האתר היתה פנייה לקהל הרחב לצורך שיתוף והעברת במידע וידע בנושא חשוב זה למדינת ישראל ותושביה.
האתר יועד לשמש גם ככלי שיעזור לחברי הקואליציה לייצג את רעיונותיהם ועמדותיהם בוועדות והדיונים בנושא זה במוסדות הממשלתיים והציבוריים הרלוונטיים.

עבודות דומות